RD Dolní Břežany


Hlavní myšlenkou celkové konceptu rekonstrukce, je návrat k původním architektonickým kvalitám domu a jejich znovuobjevení. Inspirací a drobnou nápovědou nám posloužili vily a domky v sousedství, které nedoznali výraznějších úprav, případně zůstali v původním stavu.