RD Klínec


Hlavní myšlenkou celkové konceptu rekonstrukce, je návrat k původním architektonickým kvalitám domu a jejich znovuobjevení.