Dětský domov


Dětský domov se nachází v malém městě v severních Čechách. Budova dětského domova byla původně vila postavená v roce 1910 továrníkem a mecenášem panem Karchem. Jako dětský domov slouží od roku 1947, kdy se do něj přestěhovaly první děti z nedalekého sirotčince. V současné době zde žije přibližně 40 dětí, které jsou rozděleny do čtyř rodinných skupin. Za každou rodinnou skupinu jsou zodpovědní dva pečovatelé, kteří se střídavě starají o děti. Děti jsou vedeny k tomu, aby se účastnily každodenních činností, které jsou běžné v normálních rodinách.